Loading...

* دریافت برنامه نسخه 2.8 *

همیشه از آخرین نسخه استفاده نمایید

تعداد دانلود : 477 تعداد مراجعه : 1534

* ارسال نظرات از طریق تلگرام *

حمایت 20 هزار تومانی حمایت 50 هزار تومانی
این برنامه رایگان می باشد اما نه برای تولید کننده آن

این نرم افزار به صورت شخصی جهت ارائه لیست حقوق دارایی تهیه شده است و هیچ ارتباطی با دارایی ندارد

سادگی کارکرد و همه گیر بودن نرم افزار از اهداف آن است قابلیت دریافت کلیه اطلاعات از فایلهای قبلی در برنامه گنجانده شده است

* ارسال نظرات از طریق تلگرام *